Image Alt

Projekti

  /  Projekti (Page 4)

Naziv grant projekta: Centar za pružanje podrške roditeljima i djeci-Dnevni centar Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 01/03/2022) Nosilac grant projekta: Centar za prava djeteta Ukupna vrijednost projekta: 276.667.04€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: - Povećati pristup djeci i porodicama u Podgorici uslugama socijalne zaštite i zaštite djece u skladu sa propisanim standardima. Specifični ciljevi: - Dalji razvoj i poboljšanje kvaliteta i dostignuća

Opširnije

Naziv grant projekta: Usluga podrške za život u zajednici-pomoć u kući za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 01/03/2022) Nosilac grant projekta: NVO Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Ukupna vrijednost projekta: 208.742,34 € Vrsta projekta: Grant ugovor   Cilj i očekivani rezultati: - Uspostavljena usluga Pomoć u kući u lokalnoj zajednici; -

Opširnije

Naziv grant projekta: Dnevni centar za starija lica u opštini Bar Trajanje projekta: 24 mjeseca (02/03/2020 – 02/03/2022) Nosilac grant projekta: Caritas Barske nadbiskupije Ukupna vrijednost projekta: 188.428,07 € Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Jačanje sistema socijalne zaštite starijih osoba na teritoriji opštine Bar. Specifični ciljevi: Poboljšanje socijalne zaštite starijima putem omogućavanja najstarijim članovima naše zajednice da ostanu u svom prirodnom

Opširnije

Naziv grant projekta: Pomoć u kući za starija lica u Petnjici, Gusinju i Danilovgradu Trajanje projekta: 24 mjeseca (02/03/2020 – 02/03/2022) Nosilac grant projekta: Caritas Crne Gore Ukupna vrijednost projekta: 199.925,22 € Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Cilj ovog ugovora je da doprinese unaprjeđenju sistema socijalne zaštite za starije osobe u Crnoj Gori, promovisanjem procesa deinstitucionalizacije, prava starih lica, promovisanjem razvoja

Opširnije

Naziv grant projekta:  Prva TeleCare usluga socijalne zaštite za starije osobe u Crnoj Gori Trajanje projekta: 15 mjeseci (28/02/2020 – 28/05/2021) Nosilac grant projekta: JI Dom starih Bijelo Polje Ukupna vrijednost projekta: 195.000,00€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj akcije je poboljšanje lokalnih usluga socijalne zaštite na širem području Opštine Bijelo Polje u skladu sa potrebama korisnika i lokalnih zajednica. Dodatno, cilj ove akcije

Opširnije

Naziv grant projekta: Institucionalna transformacija JU “Komanski most” – Razvoj usluge stanovanja uz podršku Trajanje projekta: 24 mjeseci (20/02/2020 – 20/02/2022) Nosilac grant projekta: JI Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Biljelo Polje Ukupna vrijednost projekta: 279.333,45€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Doprinos procesu deinstitucionalizacije, decentralizacije i transformacije institucija. Specifični cilj: Nastavak procesa transformacije javne ustanove „Komanski most“, razvoj podrške stambenih

Opširnije

Naziv grant projekta: “Nove usluge socijalne zaštite za poboljšanje kvaliteta života” Trajanje projekta: 18 mjeseci (01/03/2020 – 01/09/2021) Nosilac grant projekta: JU Dnevni centar za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju “Tisa”, Biljelo Polje/ JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i osobe sa invaliditetom Nikšić Ukupna vrijednos t projekta: 242.241,55€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Da doprinese podršci sistemu socijalne

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 3. Unapređenje socijalne inkluzije i sistema socijalne i dječije zaštite Aktivnost programa: 3.1 Dalje reforme socijalne i dječije zaštite Opšti cilj Poziva: Ojačati sistem socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori Specifični cilj Poziva: pružiti podršku daljem razvoju i kvalitetnom pružanju socijalnih usluga u zajednici na lokalnom nivou.

Opširnije

Naziv grant projekta:  Znanja i vještine za bolje zapošljavanje u ugostitetljstvu Trajanje projekta: 12 mjeseci (01/12/2019– 01/12/2020) Nosilac grant projekta: Hotelsko edukativni centar – Trening centar “Gastronom klub Voko Mitrović” Miločer Ukupna vrijednost projekta: 159.872,21 € Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Projekat podrazumijeva set aktivnosti koje će omogućiti lakše zapošljavanje u deficitarnim zanimanjima u ugostiteljstvu kroz pomoć nezapošljenima u sticanju novih znanja i vještina. Specifični

Opširnije

Naziv grant projekta: Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore Trajanje projekta: 12 mjeseci (20/11/2019– 20/11/2020) Nosilac grant projekta: Help-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. Ukupna vrijednost projekta: 170.092,55 € Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Projekat podrazumijeva set aktivnosti koje će pomoći poboljšanju zapošljivosti i pristupa tržištu rada za nezaposlene žene i mlade, od kojih će najmanje 75% biti na sjeveroistoku

Opširnije