Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Pljevlja   /  Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima

Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima

Naziv grant projekta: “Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima”
Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022)
Nosilac grant projekta: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja
Ukupna vrijednost projekta: 275.930,18€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Opšti cilj akcije je povećanje socijalne uključenosti i poboljšanje sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na sjever Crne Gore u skladu sa potrebama djece i odraslih sa invaliditetom. Ujedno, cilj akcije je obezbjeđivanje uslova za adekvatan pristup uslugama socijalne i dječje zaštite na lokalnom nivou kroz jačanje međusektorske saradnje, pružanje prostornih kapaciteta, razvoj ljudskih kapaciteta za licenciranje i pružanje usluga dnevne njege osoba sa invaliditetom (27+) i savjetodavno-terapeutske i socijalno-obrazovne usluge.”