Image Alt

Socijalna inkluzija i zaštita

  /  Projekti   /  Socijalna inkluzija i zaštita

Naziv grant projekta: Živjeti sa demencijom ali dostojanstveno – NVO Futura, JU Dom starih” Grabovac”, Risan Nosilac projekta: NVO Futura Partner: Javna ustanova dom starih Bijelo Polje Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 109.265,19€   Sveobuhvatni cilj: Projekat je fokusiran na izgradnju tehničkih i ljudskih resursa nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima, osobama sa demencijom, starijim osobama u Crnoj Gori, i

Opširnije

Naziv projekta: Servis psiho-socijalne podrške korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid Ukupna vrijednost projekta: 232.211,40 EUR Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Cjelokupni cilj ovog projekta je da obezbjedi raznolikost u pružanju socijalnih usluga, kao i da unaprijedi socijalne usluge zasnovane na potrebama zajednice. Specifični

Opširnije

Naziv grant projekta: Pristupačnim prevozom do promjena! (Accessible drive (for) the change!) Trajanje projekta: 24 mjeseca (02/03/2020 – 01/03/2022) Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG) Ukupna vrijednost projekta: 251,981.18€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Da doprinese socijalnoj inkluziji osoba sa invaliditetom Specifični cilj: U toku narednih 24 mjeseca povećati broj i kvalitet usluga koje se pružaju osobama sa invaliditetom u Crnoj

Opširnije

Naziv grant projekta: "Razvoj i pružanje licenciranih usluga socijalne i dječije zaštite za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju i odrasla lica sa invaliditetom starija od 27 godina u Pljevljima" Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac grant projekta: JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom Pljevlja Ukupna vrijednost

Opširnije

Naziv grant projekta: „Znam gdje-samo mi pokaži kako“ Trajanje projekta: 24 mjeseca (20/02/2020 – 20/02/2022) Nosilac grant projekta: SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja - Podgorica Ukupna vrijednost projekta: 184.999,79€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Jačanje sistema socijalne zaštite i sigurnosti žena koje imaju iskustvo rodno zasnovanog nasilja u skladu sa standardima i zahtjevima EU Specifični ciljevi: Obezbjediti standardizovane usluge socijalne zaštite za žene

Opširnije

Naziv grant projekta:  Pružanje podrške bivšim zatvorenicima za uspješnu re-integraciju u zajednicu - ReCover Trajanje projekta: 24 mjeseca (21/02/2020 – 21/02/2022) Nosilac grant projekta: NVO Juventas Ukupna vrijednost projekta: 159.537,57€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj akcije je uvođenje novih usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, posebno usmjerenih na bivše zatvorenike i zatvorenike koji će uskoro biti pušteni, u proces njihove resocijalizacije i

Opširnije

Naziv grant projekta:  “Savjetodavno terapeutski centar” Trajanje projekta: 24 mjeseca (15/03/2020 – 15/03/2022) Nosilac grant projekta: NVO Impuls Ukupna vrijednost projekta: 119.936.00 EUR Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Cjelokupni cilj ovog projekta je da pomogne reformu socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, kroz razvoj konkretnih mjera i pružanje usluga na lokalnom nivou. Specifični cilj: Specifični cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta lokalnih institucija i organizacija koje

Opširnije

Naziv grant projekta:  “Poboljšanje pristupa socijalnim uslugama osoba sa invaliditetom na području Nikšića, Šavnika i Plužina” Trajanje projekta: 22 mjeseca (01/03/2020 – 01/01/2022) Nosilac grant projekta: Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić (CSO UMHNK) Ukupna vrijednost projekta: 169.904,00€ Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Opšti cilj ove akcije je doprinos daljem razvoju i decentralizaciji sistema socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori. Takođe, cilj akcije je jačanje

Opširnije