Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Podgorica   /  Znam gdje-samo mi pokaži kako

Znam gdje-samo mi pokaži kako

Naziv grant projekta: „Znam gdje-samo mi pokaži kako“
Trajanje projekta: 24 mjeseca (20/02/2020 – 20/02/2022)
Nosilac grant projekta: SOS telefon za zene i djecu zrtve nasilja – Podgorica
Ukupna vrijednost projekta: 184.999,79€
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Jačanje sistema socijalne zaštite i sigurnosti žena koje imaju iskustvo rodno zasnovanog nasilja u skladu sa standardima i zahtjevima EU

Specifični ciljevi:

Obezbjediti standardizovane usluge socijalne zaštite za žene sa iskustvom nasilja i stvoriti povoljno okruženje za ženske organizacije civilnog društva za pružanje održivih socijalnih usluga i uticaj na razvoj usluga orijentisanih na kupca