Image Alt

Gradovi

  /  Gradovi

Konferencija projekta  „Jačanje lokalnog tržišta rada u opštini Danilovgrad“ (EMPLOYED - EMPowerment of LOcal emploYmEnt in Danilovgrad - Jačanje lokalnog tržišta rada u opštini Danilovgrad)  koji sprovodi opština Danilovgrad, održana je 15. marta 2022. godini u hotelu „Zeta“ u Danilovgradu. Menadžer za projekte u opštini Danilovgrad, Darko Mrvaljević, je u svom uvodnom izlaganju detaljnije informisao o navedenom

Opširnije

Naziv grant projekta: WINDOW2BAR Nosilac projekta: Fondacija biznis start centar Bar Partner: Javna ustanova dom starih Bijelo Polje Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 88.800,91€   Sveobuhvatni cilj: Uspostavljanje SMART turističke destinacije u Baru razvijanjem inovacija u turističkim proizvodima (koncept gamifikacije u promociji turizma i kulture) i korišćenje turističke logističke inovacije (iBeacon tehnologija) Posebni ciljevi: - Jačanje sistema istraživanja i inovacija unaprjeđenjem znanja i

Opširnije

Naziv grant projekta: Lekovito bilje - povezivanje nauke, prirode i posla Nosilac projekta: NVO Natura Partner: Univerzitet Crne Gore -Biothenički fakultet Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 82.713,75€   Sveobuhvatni cilj: Jačanje istraživanja i inovacija u oblasti ljekovitog bilja u Crnoj Gori Posebni cilj je: Poboljšavanje gajenja, prerade i prodaje ljekovitog bilja putem naučnih istraživanja, jačanje kapaciteta i poboljšanje saradnje sa poslovnim sektorom.

Opširnije

Naziv grant projekta: Primena tehnologije block chain u pružanju usluga u turističkoj industriji Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID Partner: Upbeat Hub d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 94.053,80€   Sveobuhvatni cilj: - Razvoj blockchain tehnoloških rešenja koja doprinose pametnom i održivom ekonomskom rastu u turizmu. Posebni cilj je: Omogućiti inovativna rješenja razvijena u saradnji sa naučnom zajednicom kako bi se

Opširnije

Naziv grant projekta: Jačanje industrije 4.0 - Semantičko poboljšanje kibernetičke sigurnosti (SI4SEC) Nosilac projekta: Fakultet za informacione sisteme i tehnologije, Univerzitet Donja Gorica Partner: Čikom d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 94.309,00€ Ciljevi: Podsticanje inovacija i plasmana kibernetički poboljšane industrije 4.0 izgradnjom novih znanja, dizajniranjem i razvojem arhitekture, alata i metoda kako bi se maksimizirala upotrebljivost, efikasnost, pravna osnova i

Opširnije

Naziv grant projekta: Nadogradnja ICT platforme „My Tree“ (Green-tech) Nosilac projekta: Amplitudo d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 118.200,00€ Ciljevi: “Moje drvo” je eko friendly inovativna zelena platforma koja je razvijena u cilju unapređenja stanja okruženja u urbanim sredinama, u smislu interakcije lokalnih aktera ka poboljšanju urbanog zelenila. Cjelokupni cilj ovog projekta je da pospješi saradnju naučne i privredne

Opširnije

Naziv grant projekta: Interaktivna kulturna digitalna karta Crne Gore Nosilac projekta: Čikom Ltd Partner: Faculty of Arts - University Donja Gorica Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 94.153,00€ Ciljevi: Opšti cilj je da se pospješe inovacije u oblasti turizma Crne Gore kroz digitalizaciju kulturnog nasljeđa izgradnjom novih servisa i proizvoda kako bi se povećala upotrebljivost i dostupnost na nacionalnom i međunarodnom

Opširnije

Naziv grant projekta: Živjeti sa demencijom ali dostojanstveno – NVO Futura, JU Dom starih” Grabovac”, Risan Nosilac projekta: NVO Futura Partner: Javna ustanova dom starih Bijelo Polje Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 109.265,19€   Sveobuhvatni cilj: Projekat je fokusiran na izgradnju tehničkih i ljudskih resursa nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima, osobama sa demencijom, starijim osobama u Crnoj Gori, i

Opširnije

Naziv projekta: Servis psiho-socijalne podrške korisnicima socijalnog stanovanja i porodicama u riziku od beskućništva Trajanje projekta: 24 mjeseca (01/03/2020 – 28/02/2022) Nosilac projekta: Asocijacija za demokratski prosperitet - Zid Ukupna vrijednost projekta: 232.211,40 EUR Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Cjelokupni cilj ovog projekta je da obezbjedi raznolikost u pružanju socijalnih usluga, kao i da unaprijedi socijalne usluge zasnovane na potrebama zajednice. Specifični

Opširnije