Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Podgorica   /  Savjetodavno terapeutski centar

Savjetodavno terapeutski centar

Naziv grant projekta:  “Savjetodavno terapeutski centar”
Trajanje projekta: 24 mjeseca (15/03/2020 – 15/03/2022)
Nosilac grant projekta: NVO Impuls
Ukupna vrijednost projekta: 119.936.00 EUR
Vrsta projekta: Grant ugovor

 

Sveobuhvatni cilj:

Cjelokupni cilj ovog projekta je da pomogne reformu socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, kroz razvoj konkretnih mjera i pružanje usluga na lokalnom nivou.

Specifični cilj:

Specifični cilj ovog projekta je izgradnja kapaciteta lokalnih institucija i organizacija koje su zadužene za socijalnu zaštitu djece, u cilju da se obezbjedi održiva podrška ranjivim grupama.