Image Alt

Joint EU

  /  Gradovi   /  Kotor   /  Živjeti sa demencijom ali dostojanstveno – NVO Futura, JU Dom starih” Grabovac”

Živjeti sa demencijom ali dostojanstveno – NVO Futura, JU Dom starih” Grabovac”

Naziv grant projekta: Živjeti sa demencijom ali dostojanstveno – NVO Futura, JU Dom starih” Grabovac”, Risan
Nosilac projekta: NVO Futura
Partner: Javna ustanova dom starih Bijelo Polje
Vrsta projekta: Grant ugovor
Ukupna vrijednost projekta: 109.265,19€

 

Sveobuhvatni cilj:

Projekat je fokusiran na izgradnju tehničkih i ljudskih resursa nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima, osobama sa demencijom, starijim osobama u Crnoj Gori, i pružanju socijalnih usluga za ove grupe. Specifični cilj je uspostavljanje socijalnih usluga za osobe sa demencijom u Crnoj Gori.

Specifični ciljevi:

– Uspostavljanje socijalne službe za osobe sa demencijom, u skladu sa njihovim potrebama i pravnim standardima;
– Povećani kapaciteti za pružanje usluga nevladinih organizacija koje se bave osobama sa demencijom;
– Podizanje svijesti cjelokupnog društva o osobama sa demencijom.