Image Alt

December 2020

  /    /  December

NVO Zid i Upbeat Hub održali su prvi Meetup događaj u Podgorici na temu blockchain tehnologije. Ovaj događaj realizovan je kao dio aktivnosti projekta „Primjena blockchain tehnologije u pružanju servisa u turizmu“ koji se realizuje kroz IPA Kolaborativnu grant šemu za inovativne projektne ideje. Projekat predviđa razvoj dijaloga sa finansijskim institucijama u zemlji (Centralna banka, Ministarstvo finansija,

Opširnije