Image Alt

Berane

  /  Gradovi   /  Berane

Naziv grant projekta: „Uspješne mjere za integraciju na tržište rada“ Trajanje projekta: 12 mjeseci (22/11/2019– 21/11/2020) Nosilac grant projekta: PaMark Ltd., u partnerstvu sa d.o.o. Beton group Popović- Hotel “Berane” Ukupna vrijednost projekta: 134,995.03 € Vrsta projekta: Grant ugovor   Sveobuhvatni cilj: Doprinos u poboljšanju aktivne politike zapošljavanja, koja je usmjerena na integraciju nezaposlenih za koje postoji rizik od isključenja sa tržišta rada. Specifični cilj:

Opširnije