Image Alt

January 2022

  /    /  January

Projekat „Jačanje kapaciteta sistema socijalne i dječje zaštite u Crnoj Gori“ se ko-finansirao od strane EU i Vlade Crne Gore kroz Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje I socijalnu zaštitu. Glavni cilj projekta bio je  da se unaprijede administrativni i stručni kapaciteti predstavnika institucija i organizacija iz sistema socijalne i dječje zaštite na nacionalnom nivou u oblasti donošenja

Opširnije