Image Alt

Socijalna inkluzija i zaštita

  /  Aktuelnosti   /  Socijalna inkluzija i zaštita

Neophodna decentralizacija sistema socijalne i dječje zaštite kroz pružanje široke lepeze usluga na lokalnom nivou i regulisanje finansiranja usluga Na okruglom stolu na temu „Decentralizacija sistema socijalne i dječje zaštite i pružanje licenciranih usluga na lokalnom nivou“, u organizaciji Dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i lica sa invaliditetom Pljevlja i NVU „Zračak Nade“, predstavljene su

Opširnije