Image Alt

Nauka i inovacije

  /  Projekti   /  Nauka i inovacije (Page 2)

Naziv grant projekta: Praćenje izdavanja recepata diklofenaka s ciljem optimizacije njegove sigurne upotrebe Nosilac projekta: Agencija za ljekove I medicinska sredstva (CALIMS) Partner: MG Soft d.o.o. Vrsta projekta: Grant ugovor Ukupna vrijednost projekta: 109.265,19€   Sveobuhvatni cilj: Cjelokupni cilj ovog projekta je pojačavanje naučne i istraživačke aktivnosti Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) u oblasti racionalnog korišćenja ljekova uz pomoć inovativnih IT

Opširnije

Naziv Programa: Program EU-CG za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu Akcija programa: 2. Jačanje obrazovnog sistema Aktivnost programa: 2.4 Podrška zapošljavanju naučnika u akademskom ili biznis sektoru Opšti cilj projekta: Projekat ima za cilj povećanje kapaciteta budućih grant korisnika u efikasnom sprovođenju IPA projekata koji će biti finansirani u okviru poziva „Kolaborativna grant šema za inovativne projektne ideje“. Trajanje projekta:

Opširnije